Kako se uspešno prijaviti na razpis za razvoj kadrov

Kako se uspešno prijaviti na razpis za razvoj kadrov

21. 08. 2012

Vir in informacije: Finance, 20. 8. 2012, www.finance.si, Avtor: Tjaša Milošič, Tiko pro

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 27. julija 2012 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015. Skupni okvirni znesek sredstev razpisa je pet milijonov evrov.

Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100 tisoč in 500 tisoč evri. Rok prijave je 28. septembra.

Priprave projektne dokumentacije se je treba lotiti po korakih. Prvi je proučitev osnovnih pogojev razpisa, ki so v omenjenem razpisu:

 • partnerstvo mora vključevati najmanj pet mikro, malih ali srednjih podjetij;
 • nosilni partner lahko vloži samo eno vlogo za sofinanciranje;
 • osebe javnega prava ne morejo sodelovati kot partner;
 • posamezno podjetje lahko sodeluje le v enem partnerstvu;
 • sofinanciranje se izvaja po pravilih pomoči de minimis;
 • kompetenčni center je lahko sestavljen iz največ 20 partnerjev;
 • v partnerstva so upravičena podjetja, ki so v letu 2011 skupaj zaposlovala vsaj 50 ljudi.

Prav tako je kot pri vsakem razpisu potrebno, da imajo vsi partnerji poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v skladu z državno zakonodajo, ne opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene, ter niso podjetje v težavah, v stečajnem postopku, likvidaciji ter drugih kršitvah.

Če imamo pogoje

Če podjetja v partnerstvu zadostujejo osnovnim pogojem, je treba proučiti točke. Če želijo doseči maksimalno število točk po razpisu, morajo projekti vsebinsko izpolnjevati naslednje:

 • vsaj 15 podjetij mora soditi pod mikro, mala ali srednja podjetja (MSP). To ne pomeni, da velika podjetja niso upravičenci, ampak je priporočljivo, da je v partnerstvu vsaj eno veliko podjetje za dosego maksimalnega števila točk po naslednjem merilu;
 • skupno število zaposlenih v partnerstvu naj presega 500;
 • bolj bodo spodbujene panoge, ki še niso bile podprte;
 • vsaj 80 odstotkov partnerjev naj ima registrirano isto glavno dejavnost;
 • partnerstva naj delujejo na področju perspektivnih področij (mobilnost, zdravje, naravni viri in danosti, novi materiali, IKT, oblikovanje);
 • vsebinsko je treba dobro opredeliti panožne profile in primanjkljaje kompetenc,
 • v vlogi je treba prikazati dejavnost vseh članov pri pripravi modela kompetenc, vsebinsko in terminsko je treba določiti sodelovanje partnerjev;
 • v projektni pisarni se zaposlijo ustrezni strokovnjaki z referencami na kadrovskem področju ter pri vodenju projektov;
 • partner (zunanji ponudnik za izdelavo modela kompetenc) naj ima izkušnje na področju svetovanja in upravljanja človeških virov. Najboljša referenca je podjetje, ki ima izkušnje s pripravo modela kompetenc;
 • navzočnost zaposlenih na najpomembnejših delovnih mestih v partnerstvu naj bo, povprečno gledano, vsaj trije zaposleni na posameznem ključnem profilu, v primeru 20 podjetij v partnerstvu;
 • partnerstvo naj vključi vsaj 30 odstotkov vseh zaposlenih v usposabljanje;
 • pomembno je tudi število vključitev v razmerju z višino celotnega projekta (najnižji količnik je 200 evrov na vključitev);
 • noben od partnerjev naj ne presega več kot 35 odstotkov zaprošenih sredstev in naj načrtuje vsaj dva odstotka skupne vrednosti operacije;
 • partnerstva naj se povežejo tudi z izobraževalnimi organizacijami;
 • prednostno se obravnava tudi vključitev ogroženih skupin (osebe, ki imajo srednjo, nižjo stopnjo izobrazbe ali so starejše od 50 let ali invalidi);
 • operacija spodbuja trajnostni razvoj.

Rezultati projekta

Glavni namen razpisa je podpora podjetjem za razvoj kadrov znotraj iste panoge ali skupnega področja dela oziroma interesa v okviru panoge. Pri pripravi projekta so tako zelo pomembni prvi koraki, to pomeni dobra proučitev naložbe iz naslova doseganja maksimalnega števila točk ter dobro pripravljeni vsebinski projekti. Podjetja naj pri pripravi napišejo konkretne rezultate projekta in se raje usmerjajo na »kakovost«, in ne na »količino« projekta.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj