Posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

Posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

23. 03. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 17. 3. 2021, www.gov.si

Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2020 pripravila posnetke in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020 in ki je izbral razvojni cilj »10.1: Vključitev v podukrep "Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti".

Celotno usposabljanje je bilo sestavljeno iz petih sklopov, in sicer:

  1. sklop: Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (raziskava trga, racionalna pridelava - s čim manj stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) (6 ur);
  2. sklop: Dobre prakse pri tehnologijah reje živali (3 ure);
  3. sklop: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj (6 ur);
  4. sklop: Prilagajanje podnebnim spremembam - prilagoditev tehnologije pridelave krme, poljščin, sadja, grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve) (6 ur);
  5. sklop: Varno delo na kmetiji - izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji - po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve (4 ure).

Na voljo so gradiva in videoposnetki izvedenih usposabljanj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj