Koprskim podjetnikom 400.000 evrov za blaženje posledic epidemije

Koprskim podjetnikom 400.000 evrov za blaženje posledic epidemije

23. 03. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: STA, 10. 3. 2021, www.sta.si

Koprska občina je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije covida-19, s katerim stopa naproti mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki zaradi epidemije niso mogli poslovati oz. so poslovali v omejenem obsegu. Za ta namen je zagotovila 400.000 evrov.

V okviru javnega razpisa bodo 300.000 evrov namenili subvencioniranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100.000 evrov pa za nujne obratovalne stroške. Do pomoči so upravičeni registrirane mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Mestne občine Koper. Ti morajo na dan oddaje vloge imeti poravnane vse zapadle obveznosti do občine in finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih določa zakon, so pred dnevi sporočili z mestne občine.

Vsak upravičenec lahko v okviru posameznega ukrepa vloži le eno vlogo (za en poslovni prostor). Najvišja višina dodeljene pomoči za subvencijo najemnine znaša 7000 evrov, za subvencijo obratovalnih stroškov pa 2000 evrov.

Pomoč je namenjena izključno subvencioniranju stroškov, nastalih v času od 1. marca do 31. decembra lani.

Med upravičene obratovalne stroške štejejo stroški za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve in porabo vode, medtem ko davek na dodano vrednost in druge dajatve, stroški čiščenja in čistilnega materiala, storitev upravnika, zavarovanja, zamudnih obresti in drugi stroški niso upravičeni.

Rok za oddajo vlog se izteče 26. marca 2021.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj