Kaj vam davkarji najdejo v bilancah

Kaj vam davkarji najdejo v bilancah

16. 03. 2010

Objavljeno: Finance, 9.3.2010, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Katere stroške za zmanjševanje davčne osnove najpogosteje "vržejo ven"?

Katere nepravilnosti davčni inšpektorji najpogosteje odkrivajo pri samostojnih podjetnikih? Katere stroške za zmanjševanje davčne osnove najpogosteje "vržejo ven"?

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru obračunov davka od dohodkov iz dejavnosti pri samostojnih podjetnikih, ki jih je Durs odkril leta 2009 za predhodna leta, so:

  • Nepravilno prikazovanje višine davčnih prihodkov in odhodkov glede na podatke, ki jih espeji v letnem poročilu predložijo AJPES.
  • Neobračunavanje davka ob prenehanju opravljanja dejavnosti od zadržanih sredstev (prenesenih v gospodinjstvo).
  • Nezmanjšanje popravka odhodkov za nepriznane odhodke iz amortizacije.
  • Nepravilno pokrivanje izgub iz minulih let.
  • Neupoštevanje prejetih subvencij med davčno priznanimi prihodki.
  • Fiktivne fakture za stroške storitev (raziskave trga, svetovanje).
  • Prikrivanje prihodkov pri poslovanju z gotovino (vsi brez izjeme, tudi zasebniki odvetniki zdravniki, kulturni delavci ...).
  • Stroške za zasebne namene (šolnine otrok, uporaba avtomobila, denarne kazni za prekrške, vzdrževanje osebnega premoženja, osebna zavarovanja).
  • Delo na črno, espeji so največkrat registrirani za eno dejavnost, opravljajo pa še druge, za katere nimajo uporabnega dovoljenja; denimo trgovina na drobno s tobačnimi izdelki (ima uporabno dovoljenje), v resnici pa trguje z rabljenimi avtomobili, ali pa ima prijavljeno kmetijsko dejavnost, ukvarja pa se z gradnjo nepremičnin za prodajo.

Napačne olajšave

Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri izplačevanju dnevnic, potnih stroškov in drugih povračil stroškov v zvezi z delom. Kot pravijo na Dursu, se pogosto nepravilno uveljavljajo davčne olajšave, denimo v zvezi z investicijami zaradi odtujitve ali prenosa sredstev, za katere so v preteklosti uveljavljali olajšave.

"Ugotavljali smo tudi nepravilno uveljavljanje investicijskih olajšav v skladu s členom 66a zakona o dohodnini: zavezanci so uveljavljali olajšavo za investiranje v takšno opremo, motorna vozila ali nepremičnine, ki jih zakon ne dopušča." Nepravilnosti so bile tudi pri olajšavi za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve osnovnih sredstev pred predpisanim rokom.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj