Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2010/2011

Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2010/2011

16. 03. 2010

Objavljeno: www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=158, 11.3.2010

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je 11.3.2010 na svoji spletni strani: www.bsc-kranj.si objavila Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Gorenjske za šolsko/študijsko leto 2010/2011.

Predmet poziva: Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v instrument izvajanja RŠS v šolskem/študijskem letu 2010/2011 glede na njihove potrebe po kadrih. Na osnovi izbora delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bo štipenditor, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj), predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011. Delodajalec po zaključenem javnem razpisu štipendij izbere štipendista, ki ga bo štipendiral, in kar je najpomembnejše, po koncu šolanja tudi zaposlil.

Višina kadrovske štipendije RŠS se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, pri čemer skladno z 22. členom Zakona o štipendiranju ne sme biti nižja od državne štipendije. Operacijo enotnih RŠS delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, zato se kadrovska štipendija RŠS financira iz naslednjih virov:

  • Izbrani delodajalec mora zagotoviti 50 odstotkov dodeljene kadrovske štipendije za štipendista, ki se bo po zaključenem izobraževalnem programu zaposlil pri tem delodajalcu za polni delovni čas, vsaj za čas prejemanja štipendije.
  • Preostanek štipendije, v višini 50 odstotkov dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 odstotkov minimalne plače, zagotovi štipenditor iz sredstev Evropskega socialnega sklada, prek Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Sredstev za štipendije tako ne zagotavljajo samo delodajalci, temveč tudi štipenditor prek Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Javni poziv je namenjen tako tistim delodajalcem s sedežem v gorenjski regiji, ki želijo pristopiti v sistem sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, kot tudi tistim, ki so že vključeni v RŠS. Pravico do vključitve v RŠS imajo delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo pogoje navedene v javnem pozivu.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o.,Kranj

Rok: Rok za oddajo vlog je 18.6.2010.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Javni poziv je skupaj s prijavnimi obrazci in drugo dokumentacijo dostopen na sedežu Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj (C. Staneta Žagarja 37, Kranj) in na spletni strani: www.bsc-kranj.si, dodatne informacije pa posredujeta Barbara Rupar in Franja Gabrovšek, Tel: (04) 28 17 230, E-naslov: info@bsc-kranj.si.

Več: www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=158

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj