Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola

21. 08. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 17. 8. 2012, Stran: 1913

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je del nepremičnine s parc. št. 1280, k.o. Izola, v skupni izmeri 80 m2.

Skupna površina vključuje najem površine za postavitev enostavnega objekta, in sicer večnamenskega tipskega zabojnika ali kioska, v tlorisni površini največ do 30 m2, ter površine za postavitev odprtega sezonskega gostinskega vrta, v skupni izmeri do 50 m2.

Nepremičnina se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena letne najemnine je 9.990 EUR.

Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas let.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 1. 9. 2012 (datum poštnega žiga) ali osebno v sprejemno pisarno Občine Izola.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 660-01-03 ali po e-pošti na: irena.zavrtanik@izola.si. Predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola št. 16, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj