Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021 v občini Postojna

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021 v občini Postojna

23. 03. 2021

Objavljeno: Občina Postojna, 8. 3. 2021, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.

Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 83.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Tel: (05) 7280 789 (Tatjana Rolih). Morebitna vprašanja je mogoče poslati tudi po elektronski pošti: tatjana.rolih@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj