Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2021

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2021

23. 03. 2021

Objavljeno: Občina Pivka, 18. 3. 2021, www.pivka.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2021.

Namen razpisa: Nameni pomoči po tem razpisu so:

 1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij,
 2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
 3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti,
 4. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture,
 5. Spodbujanje priprav projektov,
 6. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za posamezni ukrep:

 1. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij - 12.000,00 EUR
 2. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja - 3.700,00 EUR
 3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti - 8.000,00 EUR
 4. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture - 10.000,00 EUR
 5. Spodbujanje priprav projektov - 15.000,00 EUR
 6. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti - 20.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Pivka

Rok: Roki za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, so: do 31. marca 2021 (velja poštni žig 31. marca 2021), do 10. maja 2021 (velja poštni žig 10. maja 2021) oziroma do 23. avgusta 2021 (velja poštni žig 23. avgusta 2021), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka najkasneje do 31. marca 2021 oziroma do 10. maja 2021 oziroma do 23. avgusta 2021, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu: (05) 72 10 100 ali osebno pri Tanji Avsec ali na e-naslovu: tanja.avsec@pivka.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Pivka: www.pivka.si,

vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-naslov: tanja.avsec@pivka.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj