Platforma - »Pripravljeni na prihodnost« izbrala pobude EU za poenostavitev in posodobitev

Platforma - »Pripravljeni na prihodnost« izbrala pobude EU za poenostavitev in posodobitev

16. 03. 2021

Vir in informacije: Evropska komisija, 5. 3. 2021, https://ec.europa.eu/

Platforma Komisije, imenovana „Pripravljeni na prihodnost“, je zdaj izbrala 15 pobud, da bi pomagala poenostaviti zakonodajo EU, zmanjšati birokracijo za državljane in državljanke ter podjetja ter zagotoviti, da se bodo politike EU odzivale na nove in nastajajoče izzive. Ta prizadevanja bodo del prvega letnega delovnega programa platforme, ki bo sprejet ta mesec.

Platforma bo izdajala mnenja o 15 izbranih temah, ki bodo zajemale širok spekter področij, od konkurence, financ, zdravja, okolja, statistike in prometa do carine in notranjega trga. Ta mnenja bodo obogatila analize služb Komisije ter prispevala k njenim presojam in ocenam učinka.

Platforma bo pri pripravi mnenj upoštevala naslednja vodilna načela:

  • Digitalizacija: pomoč podjetjem pri uvajanju digitalnih rešitev in pospešitev posodabljanja javnega sektorja za zmanjšanje regulativnih bremen.
  • Učinkovito označevanje, odobritve in obveznosti poročanja: opredelitev ozkih grl zaradi razlik med državami članicami, prizadevanje za poenostavitev postopkov za olajšanje naložb v prihodnjo infrastrukturo in inovacije ter zagotovitev pravega ravnovesja med prizadevanji za poročanje in oceno uspešnosti zakonodaje EU za zmanjšanje bremena za državljane in državljanke ter podjetja, zlasti mala in srednja.
  • Poenostavitev zakonodaje EU: zagotavljanje predvidljivosti in nedvoumnosti zakonodaje EU ter preprečevanje prekrivanja na različnih področjih.

Povejte svoje mnenje: poenostavite!

Vsi državljani in deležniki so vabljeni, da prispevajo k delu platforme na portalu Povejte svoje mnenje - poenostavite! Platforma bo pri pripravi mnenj za leto 2021 preučila ideje za poenostavitev in zmanjšanje bremena v zvezi z vsemi 15 izbranimi temami, ki jih bo prejela do 30. aprila 2021. Drugi predlogi bodo upoštevani pri pripravi letnega delovnega programa za leto 2022.

Več o tem

***

Ozadje

Komisija je v okviru svojega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) zavezana k poenostavitvi obstoječega prava EU in zmanjšanju nepotrebnih stroškov.

Nova platforma „Pripravljeni na prihodnost“ zbira praktično strokovno znanje z različnih področij politike od nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in drugih deležnikov. Njena mnenja bodo neposredno prispevala k tekočim prizadevanjem Komisije za poenostavitev obstoječe zakonodaje EU, zmanjšanje nepotrebnih bremen in zagotovitev, da bodo politike Unije usmerjene v prihodnost in ustrezne glede na nove in nastajajoče izzive.

Več informacij

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj