Javni poziv najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Logatec za oddajo vloge za namen oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19

Javni poziv najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Logatec za oddajo vloge za namen oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19

16. 03. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občine Logatec, www.logatec.si

Občine Logatec obvešča, da je minister za javno upravo izdal, Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20), na podlagi 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20).

V skladu z veljavno zakonodajo imajo najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Logatec, možnost uveljavljanja oprostitev ali delne oprostitve plačila najemnine. Možnost uveljavljanja oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine imajo tisti najemniki, ki jim je bilo zaradi ukrepov države onemogočeno ali bistveno otežkočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Upravičenci do oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine oddajo vlogo na priloženih obrazcih. V obrazce je potrebno vnesti vse zahtevane podatke. Obrazce nato natisnete ter jih lastoročno podpišete. Za popolno vlogo se štejejo pravilno, z vsemi potrebnimi prilogami izpolnjeni obrazci, ki so lastoročno podpisani ter v primeru poslovanja z žigom tudi žigosani ter oddani do predpisanega roka.

Upravičenost do oprostitve najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko skladno s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Več

Razpisnik: Občine Logatec

Rok: Rok za odajo vlog je najkasneje do 30. 4. 2021.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj