Kje dobiti denar za izvoz?

Kje dobiti denar za izvoz?

31. 07. 2012

Vir in informacije: Finance, 25. 7. 2012, www.finance.si, Avtor: Monika Weiss

Na SID banki zavarujejo posojila, ki jih izvozniki najamejo pri poslovnih bankah.

Vse več izvoznih podjetij nima dovolj obratnega kapitala in pri poslovnih bankah ne morejo dobiti dovolj posojila za konkreten posel. Podjetja nimajo več s čim zavarovati potrebnega posojila. Zato nov izdelek. Na voljo je 50 milijonov evrov, lahko tudi sto milijonov, odvisno od tega, koliko bodo poslovne banke kreditirale izvoz.

Kdo lahko dobi zavarovanje?

Izvozno podjetje, ki ima že vsaj leto dni prihodke v tujini, ima podpisano komercialno pogodbo za izvozni posel, ima poravnane vse obveznosti do RS, slovenske komponente v izvoznem poslu morajo dosegati vsaj 30 odstotkov.

Kaj zavaruje SID?

Glavnico in redne pogodbene obresti posojila (načeloma od 150 tisoč do 20 milijonov evrov), zavarovalno kritje znaša do 80 odstotkov, posojilo ima lahko ročnost do pet let.

Za katere izvozne trge SID odobri zavarovanje?

Ni seznama držav, ob tradicionalnih izvoznih trgih želijo podpreti zlasti izvoz na nove trge, denimo Kazahstan, Moldavija, Gruzija. Te izvozne posle morajo izvozniki zavarovati še pred tveganjem posamezne države.

Kje dobite informacije?

Na SID ali pri banki, s katero se dogovarjate za financiranje izvoznega posla.

Novi razpisi SID

1. Raziskave in razvoj (R & R): morda nov razpis jeseni

SID namerava prek novega razpisa ponuditi do sto milijonov evrov za financiranje tehnološko-razvojnih projektov podjetij (na prvem razpisu 150 milijonov). Vendar le, če bo država zagotovila del sredstev, 20 ali 30 milijonov evrov.

2. Ekoposojila za fizične osebe: razpis jeseni

SID ima 65 milijonov evrov namenskih virov (EIB in lastnih). Fizičnim osebam bodo ponudili posojila posamezno do 250 tisoč evrov za največ 20 let, in sicer za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Na SID pravijo: gre za nadgradnjo ponudbe državnega ekosklada, ne gre za konkuriranje. Prednost virov SID je dolga ročnost.

3. Financiranje okoljskih ukrepov in infrastrukture občin

Prek poslovnih bank bo SID ponudila sto milijonov evrov občinam (viri EIB, CEB, SID). Posojila bodo od 0,25 do 25 milijonov evrov, z ročnostjo 20 let z možnostjo moratorija. Banke povpraševanja občin že zbirajo. SID namerava narediti pilotni projekt »energetskega pogodbeništva«. Gre za v tujini razširjeno in učinkovito prakso. Konkreten primer: javno občinsko energetsko podjetje bi naložbe, ki bi prinesle prihranke energije (energetska učinkovitost), sofinanciralo z viri SID banke, ne pa dvignilo cen za uporabnike, kot se običajno financira pri nas. Posojilo se dolgoročno odplačuje z razliko, ki jo podjetje ima zaradi večje energetske učinkovitosti, dosežene z naložbo. SID zdaj išče interesente za pilotni projekt (občine, univerze, izvajalska podjetja), ki bodo pokazali, ali je pri nas tako financiranje sploh mogoče.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj