Javni poziv za oddajo vlog najemnikov poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnin v času razglašene epidemije COVID-19

Javni poziv za oddajo vlog najemnikov poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnin v času razglašene epidemije COVID-19

09. 03. 2021

Objavljeno: Občina Ribnica, 3. 3. 2021, www.ribnica.si

Predmet razpisa: Občina Ribnica objavlja javni poziv za oddajo vlog najemnikov poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine v času epidemije Covid-19.

Skladno s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je minister za javno upravo izdal Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20), ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine.

Ne podlagi tega pravilnika lahko najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Ribnica oddajo vlogo za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine v času razglašene epidemije Covid-19 na priloženih obrazcih. Upravičenost do nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Razpisnik: Občina Ribnica

Rok: Upravičenci lahko vloge oddajo do 30. aprila 2021, in sicer elektronsko na naslov: obcina@ribnica.si, pri čemer vloga ni pogojena z elektronskim podpisom vlagatelja (velja skeniran dokument s podpisom zakonitega zastopnika in žigom, če vlagatelj posluje z njim) ali v fizični obliki, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni občine. Vlogi morajo priložiti še vse ostale predpisane obrazce.

Dodatne informacije: Za dodatna vprašanja lahko pokličete na telefonsko številko: (01) 837 20 07 ali na e-naslov: ervin.troha@ribnica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj