Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2021

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2021

09. 03. 2021

Objavljeno: Občina Jesenice, 2. 3. 2021, www.jesenice.si

Namen razpisa: Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 95.000,00 €, in sicer:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (65.000,00 €)
  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (20.000,00 €)
  • spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (10.000,00 €)

Razpisnik: Občina Jesenice

Rok: Rok za oddajo vlog je 5. 7. 2021.   

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom dobite na Občini Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kontaktna oseba: Aleksandra Orel, Tel: (04) 586 92 66, e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.jesenice.si. Predstavitev javnega razpisa bo v torek, 23. 3. 2021, ob 9.30 uri. Predstavitev bo potekala preko spleta. Povezavo na spletni dogodek bodo udeleženci dobili dan pred začetkom.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj