Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021 v Občini Ajdovščina

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021 v Občini Ajdovščina

09. 03. 2021

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 25. 2. 2021, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2021.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja in posameznike k oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne in procesne inovacije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov na območju občine Ajdovščina.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so:

  • stroški za pridobitev patenta,
  • stroški za zaščito izuma,
  • stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
  • materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
  • stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
  • stroški instrumentov in druge opreme, ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2021 je 15.000,00 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, jontaktna oseba je Janez Furlan, Tel: (05) 365 91 26.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj