Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015

31. 07. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 27. 7. 2012, Stran: 1740

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je:

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi;
  • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
  • podpreti 150 podjetij;
  • razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc;
  • vključitev 1.000 oseb v usposabljanja;
  • izvedba 8.000 vključitev v usposabljanja.

Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni.

Več o predmetu javnega razpisa

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2012–2015 znaša 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 9. 2012.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan med 9. in 15. uro, Tel: (01) 434-58-87 ali na e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa: www.sklad-kadri.si.

Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj