Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2021

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2021

02. 03. 2021

Objavljeno: Občina Komenda, 22. 2. 2021, www.komenda.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 1.500 EUR
  2. Pospeševanje zaposlovanja - 3.500 EUR
  3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva - 2.000 EUR

Več

Pogoji za sodelovanje: Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, socialna podjetja in ostala podjetja s socialno vsebino, ki sicer nimajo statusa socialnega podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev (to so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za lokalno okolje in družbeno dobrobit, kot npr. humanitarne dejavnosti, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti usposabljanja in zaposlovanja invalidov, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti vzgoje in varstva otrok ipd…). Ta podjetja morajo dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih (kot npr. akt o ustanovitvi, družbena pogodba itd.) določilo o nedelitvi dobička:

  • s sedežem in krajem investicije na območju občine Komenda,
  • ki imajo sedež izven občine Komenda in investirajo na območju občine Komenda.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 7.000 EUR so zagotovljena za naslednje ukrepe:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 1.500 EUR
  2. Pospeševanje zaposlovanja - 3.500 EUR
  3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva - 2.000 EUR

Razpisnik: Občina Komenda

Rok: Rok za oddajo vloge je 24. 3. 2021, do 17.00 ure.

Dodatne informacije: Mira Koritnik, Tel: (01) 72-47-406, e-pošta: mira.koritnik@komenda.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj