Sprememba Javnega razpisa »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19«

Sprememba Javnega razpisa »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19«

02. 03. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 26. 2. 2021, Stran: 403

Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19« (Uradni list RS, št. 118/20 z dne 4. 9. 2020), se v 6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 14.201.910,47 EUR, pri čemer je največ do 11.295.138,51 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 2.906.771,96 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2021

200510 - PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih - 14-20 - EU - V - COVID 19

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

8.471.353,88

200511 - PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih - 14-20 - slovenska udeležba - V - COVID 19

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

2.823.784,63

200512 - PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih - 14-20 - EU - Z - COVID 19

kohezijska regija Zahodna Slovenija

2.034.740,37

200513 - PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih - 14-20 - slovenska udeležba - Z - COVID 19

kohezijska regija Zahodna Slovenija

872.031,59

SKUPAJ

 

14.201.910,47

6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremeni peti odstavek, tako da se glasi:

Obdobje upravičenih javnih izdatkov traja do 31. 12. 2021.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj