Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice

23. 02. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Savinjska, 27. 1. 2021, www.srips-rs.si, Avtor: Polona Klokočovnik

Dijaki in študentje lahko pridobijo kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo podjetja, državne štipendije, štipendije državnih organov, občinske štipendije, štipendije nepridobitnih organizacij, štipendije tujih ustanov.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podeljuje različne štipendije za različne ciljne skupine:

 • Zoisova štipendija je namenjena najboljšim dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja in razvojne dejavnosti.
 • štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in strokovnjakov
 • štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu je namenjena pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah za študij v tujini.
 • sofinanciranje znanstvenoraziskovalne mobilnosti je namenjeno usposabljanju raziskovalcev v tujini ter za znanstveno raziskovanje tujcev v Sloveniji.
 • štipendija za deficitarne poklice je namenjena spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov ter predvideno ponudbo delovnih mest.

Dijak oz. udeleženec izobraževanja odraslih, ki želi pridobiti štipendijo za deficitarne poklice mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti mora državljan Republike Slovenije in imeti prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • v naslednjem šolskem letu mora biti vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so našteti spodaj;
 • v izobraževalni program, se mora vpisati prvič pred dopolnjenim 22. letom starosti;
 • ne sme biti zaposlen, samozaposlen, registrirano brezposelna oseba, poslovodna oseba v gospodarski družbi ali direktor zasebnega zavoda;
 • na izobraževalnem programu bo z zaključkom pridobil višjo raven izobrazbe.

Višina štipendije za deficitarne poklice znaša 102,40 evrov mesečno. Štipendija za deficitarne poklice je dijaku dodeljena za celotno izobraževalno obdobje.

Pomembno je vedeti, da prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, niti na višino plačila dohodnine Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije.

Obveznosti dijaka, ki prejema štipendijo za deficitarne police so da vsako šolsko leto uspešno zaključi posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo. Do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključenem letniku pa mora uspešno zaključiti izobraževalni program z zaključnem izpitom oziroma poklicno maturo.

Deficitarni poklici, za katere lahko prejmete štipendijo so :

 1. kamnosek
 2. mehatronik operater
 3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 4. inštalater/inštalaterka strojnih Inštalacij
 5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 6. elektrikar/elektrikarka
 7. avtokaroserist/avtokaroseristka
 8. pek/pekarka
 9. slaščičar/slaščičarka
 10. mesar/mesarka
 11. tapetnik/tapetničarka
 12. mizar/mizarka
 13. zidar/zidarka
 14. tesar/tesarka
 15. klepar-krovec/kleparka-krovka
 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 17. slikopleskarčrkoslikar/slikopleskarkačrkoslikarka
 18. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
 19. gozdar/gozdarka
 20. dimnikar/dimnikarka
 21. steklar/steklarka
 22. tehnik/tehnica steklarstva

Dvojezični izobraževalni programi:

 1. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 2. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 3. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 4. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 5. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 6. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 7. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije za vsako šolsko leto razpiše nov razpis v januarju na spletni strani sklada: www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj