Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2012

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2012

24. 07. 2012

Objavljeno: http://obcina.kranjska-gora.si/razpisi/razpisi-f.htm

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora.

V letu 2012 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
  • Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise
  • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem v občini Kranjska Gora.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 20.000 €.

Razpisnik: Občina Kranjska Gora

Rok: Prvi rok za oddajo vlog je 8. 5. 2012. V primeru, da vsa sredstva ne bodo izkoriščena bo drugi rok za oddajo vlog 28. 9. 2012.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, kontaktna oseba ga. Vida Černe, Tel: (04) 5809 812, e-naslov: cerne@kranjska-gora.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora: http://obcina.kranjska-gora.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj