Javno zbiranje ponudb za izvedbo tehnoloških povezav za 600 MW nadomestni blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj

Javno zbiranje ponudb za izvedbo tehnoloških povezav za 600 MW nadomestni blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj

24. 07. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 20. 7. 2012, Stran: 1697

Predmet naročila: Predmet naročila je izvedba tehnoloških povezav za 600 MW nadomestni blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj d.o.o.

Opis in vrsta naročila: izvedba tehnoloških povezav med nadomestnim blokom 6 in obstoječimi objekti Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., med nadomestnim blokom 6 in novimi pomožnimi objekti bloka 6, v glavnem tehnološkem objektu bloka 6, ter izvedba energetskega mostu (jeklena konstrukcija, fasada, streha).

Predvideni roki za izvedbo: predviden pričetek izvedbe del 1. 10. 2012; predviden zaključek montaže vseh cevovodov in izvedbe funkcionalnega dela izgradnje energetskega mostu 15. 2. 2013; predviden zaključek vseh del 31. 10. 2013.

Vrednost naročila: Predvidena vrednost naročila znaša 1,5 mio EUR.

Razpisnik: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudb je 10. 8. 2012, do 11. ure.

Dodatne informacije: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, Kontaktni osebi: Tadej Vrtačnik, Tel: +386 8993 245, e-mail: tadej.vrtacnik@te-sostanj.si in Renata Petek, Tel: +386 8993 581, e-mail: renata.pe­tek@te-sostanj.si.

Skrajni rok za prejem ponudnikovih vprašanj je do vključno 3. 8. 2012, do 11. ure.

Ogled gradbišča in trase za izvedbo tehnoloških povezav je 27. 7. 2012, ob 11. uri.

Razpisna dokumentacija: Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika, v delovnem času od 8. do 15. ure, od vključno 23. 7. 2012 do vključno 31. 7. 2012.

Več: Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj