Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

23. 02. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 18. 2. 2021, www.spiritslovenia.si

Kampanja Green. Creative. Smart.

Spomladi leta 2020 je bilo v družino ambasadorjev nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, ki jo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) vodi pod sloganom »I FEEL SLOVENIA. Green. Creative. Smart.« izbranih 19 slovenskih podjetij in organizacij. Ta s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno.

Nabor ambasadorjev v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini Green. Creative. Smart. bo letos dopolnjen z 21 podjetji in organizacijami.

Green. Creative. Smart. je komunikacijska kampanja znamke I feel Slovenia na področju gospodarstva kot odziv na njegova pričakovanja po dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije v mednarodnem okolju.

Vsaka izmed posameznih komponent komunikacijske kampanje izraža lastnost oz. področje slovenskega gospodarstva, ki jih konsistentno komuniciramo: Green (skrb gospodarstva za naravno in družbeno okolje), Creative (ustvarjanje dodane vrednosti v gospodarstvu s pomočjo človeškega talenta) in Smart (doseganje konkurenčne prednosti gospodarstva s pomočjo učinkovitih poslovnih rešitev).

Kampanja je namenjena celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu. Slovensko gospodarstvo je trajnostno naravnano in usmerjeno k uporabniku, ponuja kreativne, inovativne in dostopne rešitve za ljudi ter za dolgoročen razvoj družbe. Kampanja izpostavlja ključne konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega in krožnega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, vesoljskih in drugih visokih tehnologij, razvoja in raziskav, znanosti ter kreativne industrije.

SPIRIT Slovenija želi s komunikacijsko kampanjo I FEEL SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART. in njeno poenoteno aplikacijo na komunikacijskih in predstavitvenih orodjih graditi prepoznavnost Slovenije in slovenskega gospodarstva v tujini.

Poleg tega je namen komunikacijske kampanje pripomoči k dvigu prepoznavnosti Slovenije kot smart - tehnološko razvite, kreativno naravnane in zelene države, gradnji njene pozitivne podobe, promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja ter promociji vpeljanih trajnostnih* vidikov v poslovanju, zelenih, inovativnih in pametnih rešitev, ki so jih razvila slovenska podjetja.

*Trajnostne rešitve oziroma trajnostno naravnani izdelki izražajo okoljsko, družbeno in širšo gospodarsko odgovornost, zmanjšujejo ali omejujejo negativne vplive na podnebne spremembe ter izkazujejo napredek socialnega in gospodarskega razvoja. Podjetja s temi rešitvami prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (https://sdgs.un.org/goals).

Namen in cilji javnega poziva: SPIRIT Slovenija želi s pozivom dopolniti bazo t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, kreativno in pametno.

Namen projekta ambasadorstva nacionalne kampanje je z aktivno vzajemno promocijo javne agencije SPIRIT Slovenija in ambasadorjev dodatno pripomoči k večji prepoznavnosti slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu kot tudi posameznih podjetij, ki so ustvarila prebojne gospodarske rešitve.

Prebojne rešitve ambasadorjev bo SPIRIT Slovenija vključil v mednarodno komunikacijsko kampanjo ter promocijske aktivnosti, s katerimi bo izvajal promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Gre za aktivno predstavitev prebojnih gospodarskih rešitev, ki podpirajo zgodbo zelene, ustvarjalne in pametne Slovenije ter trajnostno naravnanega poslovanja, kar je sporočilo slovenskega gospodarstva tujim investitorjem ter tujim kupcem slovenskega blaga in storitev.

SPIRIT Slovenija bo bazo 21 ambasadorjev (ki se bodo pridružili lani izbranim 19 ambasadorjem) oblikoval na podlagi prispelih prijav, ki bodo v prijavnem obrazcu zbrale največje število točk, pri čemer si komisija zaradi zagotavljanja čim boljše predstavitve raznolikih panog, pridržuje pravico, da bo med ambasadorje uvrstila največ 3 podjetja iz iste panoge.

Komisija si tudi pridržuje pravico, da med ambasadorje izbere manjše oz. večje število od predvidenih 21 ambasadorjev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni poziv je odprt do 12. 3. 2021, do 16. ure.

Dodatne informacije: Vprašanje v zvezi z vsebino poziva lahko zainteresirani prijavitelji zastavijo prek elektronskega naslova: gcs-ambasadorji@spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Prijavne obrazce najdete tukaj.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj