Brezplačni spletni dogodek - »V gradbeništvo prihaja krožno gospodarstvo«

Brezplačni spletni dogodek - »V gradbeništvo prihaja krožno gospodarstvo«

16. 02. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 25. februar 2021, od 11.30 do 13.00 ure

Kraj: na spletu

O krožnem gospodarstvu se že nekaj let govori in piše v evropskih in nacionalnih politikah. Čas je za dejanja v podjetjih.

Za podjetja v gradbenem sektorju se zastavlja vprašanje kako in kdaj bo krožna gradnja ter uresničevanje krožnega gospodarstva vplivalo na njihove razvojne in poslovne procese.

V okviru spletnega seminarja bo predstavljeno, kaj krožna gradnja je, kaj so krožne rešitve v graditvi, predvsem pa kaj to pomeni za razvojne in poslovne procese v podjetjih, ki sodelujejo pri graditvi.

Obravnavane bodo naslednje teme:

  • krožno gospodarstvo in njegova umestitev v Evropski zeleni dogovor, tako v luči učinkovite rabe virov kot tudi zmanjševanja učinkov klimatskih sprememb ter ciljev trajnostnega razvoja;
  • pojem krožne gradnje in njegova umestitev v vrednostno verigo gradnje;
  • priložnosti krožne gradnje za različne deležnike v procesu graditve;
  • principi, izhodišča in krožni poslovni modeli, aktualni za gradbeni sektor;
  • nastajajujoča regulativa in standardizacija na področju krožnosti;
  • kako in kdaj začeti s krožno transformacijo.

Prikazani bodo tudi že uresničeni primeri.

Predavanje je namenjeno različnim profilom v gradbeništvu, tako na področju odločanja in managementa, ko na področju tehnike in tehnologije, načrtovanja in izvedbe, uporabe, vzdrževanja, obnove kot tudi rušitve in predelave ter uporabe gradbenih odpadkov. Namenjeno je tudi uporabnikom, investitorjem, izobraževalnim ustanovam ter lokalnim oblastem na različnih nivojih.

O potencialih krožne graditve bo predaval Predaval bo mag. Vladimir Gumilar, direktor Slovenskega gradbenega grozda.

Vladimir Gumilar se s področjem krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju ukvarja že od leta 2014, ko je vodil evropski projekt partnerstva grozdov za področje krožne gradnje (European Circular Construction Alliance, European Strategic Cluster Partnership for internationalization), sodeluje v strokovnih odborih projektov s tega področja, pripravil je prispevke v strokovnih medijih. Tematiko krožne gradnje je predstavil članom SGG in na več mednarodnih in nacionalnih dogodkih, nazadnje v okviru izmenjave grozdov (ClusterXchange) v okviru Evropskega strateškega partnerstva za odličnost grozdov, projekta SMART4NZEB, ki se izvaja v okviru programa COSME. Je tudi pobudnik vzpostavitve mednarodnega grozda za krožno gradnjo na področju gradbeništva, International Circular Construction Cluster.

Predavanje, ki je za udeležence brezplačno, organizira Slovenski gradbeni grozd in spada v sklop aktivnosti prenosa znanj in kompetenc, na prednostnih področjih delovanja, ki so krožno gospodarstvo ter energijsko učinkovita in trajnostna gradnja, digitalizacija v gradbenem sektorju, inovacije in novi poslovni modeli ter mednarodno sodelovanje.

Informacije o svojem delu redno objavlja na omrežjih FacebookLinkedIn in Twitter.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj