Do 125.000 evrov kazni, če zamudite rok za obračun DDV

Do 125.000 evrov kazni, če zamudite rok za obračun DDV

17. 07. 2012

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 13. 7. 2012, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Maja Borštnik

Davčni zavezanci imate do 31. v mesecu čas, da predložite obračun DDV. Tisti, ki morate predložiti rekapitulacijsko poročilo, pa imate čas do 20. v mesecu. Če zamudite zakonsko predpisani rok, vas lahko namreč doleti kazen od 2.000 do 125.000 evrov.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora obračun DDV predložiti do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, pa mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Obračun davka na dodano vrednost se predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Predložiti je potrebno Obrazec DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje, ki je v uporabi od dne 20.10. 2011 dalje. Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora poleg obrazca DDV-O predložiti še Prilogo A k obrazcu DDV-O, ki je v uporabi od 20. 10. 2011.

Z globo od 2.000 do 125.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži ali ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV oziroma v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj