II. javni razpis za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave

II. javni razpis za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave

17. 07. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 13. 7. 2012, Stran: 1580

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe na področju sadjarstva, oljkarstva, vinogradništva, vrtnarstva in novih izzivov v kmetijstvu.

Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki niso pravne osebe oziroma s.p. posamezniki, potem se kot vlagatelj razume nosilca kmetijskega gospodarstva, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače določeno.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.430.000 EUR od tega:

  • do 2.000.000 EUR za naložbe na področju sadjarstva, brez pridelave jagod (Namen A),
  • do 500.000 EUR za naložbe na področju oljkarstva (Namen B),
  • do 2. 500.000 EUR za naložbe na področju vinogradništva (Namen C),
  • do 3.000.000 EUR za naložbe na področju vrtnarstva, vključno s pridelavo jagod (Namen D),
  • do 1.430.000 EUR za naložbe namenjene novim izzivom v kmetijstvu (Namen E).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 30. 9. 2012 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS (INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012053.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj