1. javni razpis za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje

1. javni razpis za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje

29. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 29. 6. 2012, Stran: 1477

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru

PRP 2007–2013 za naložbe na področju prašičereje.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska go­spodarstva, ki niso pravne osebe oziroma s.p. posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače določeno.

Več

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 31. 8. 2012, do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS – te so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.MKO.gov.si in ARSKTRP: www.arsk­trp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj