Spletne informacije o poljskih občinah, prijaznih tujim investitorjem

Spletne informacije o poljskih občinah, prijaznih tujim investitorjem

29. 06. 2012

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 18. 6. 2012, Avtor: Mag. Tatjana Pirc (e-mail: tatjana.pirc@gov.si), Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi

Poljski inštitut za zasebno podjetništvo in demokracijo je v sodelovanju s Poljsko gospodarsko zbornico izdal program »Community Fair Play«, ki vsebuje pregled izbranih lokalnih skupnosti, ki domačim in tujim investitorjem nudijo odlične pogoje za poslovanje, hkrati pa vzdržujejo visoke etične poslovne standarde, s ciljem zagotovitve trajnostnega razvoja. Kriteriji za izbor nagrajenih lokalnih oblasti so bili mdr. aktivno prizadevanje za pridobitev novih investicij in posodobitev infrastrukture, za pridobivanje okolju prijaznih investicij, za vzdrževanje visokih etičnih standardov pri poslovanju ter aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju strategij. Izbrane so bile lokalne skupnosti z inovativnimi idejami za gospodarski razvoj, ki domačim in tujim investitorjem nudijo odlične pogoje za poslovanje, mdr. tudi davčne ugodnosti. Visoko kvalificirani uslužbenci lokalnih oblasti investitorjem pri tem nudijo vso ustrezno pomoč pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov. Pregled izbranih občin je dosegljiv na spletni strani »Community Fair Play« Program.

Inštitut za zasebno podjetništvo in demokracijo je prav tak pripravil dokument »The real estate ready for investment catalogue«, ki vsebuje katalog nepremičnin, primernih za investicije v posameznih občinah. Spletna stran vsebuje osnovne informacije o posameznih občinah in tamkajšnji infrastrukturi, o ugodnostih in oblikah pomoči, ki jih le-te nudijo tujim investitorjem, informacije o lokalnih taksah ter o terenih, primernih za nove investicije.

Spletna stran »Business Fair Play Program« vsebuje seznam 589 poljskih podjetij, ki so prejeli certifikat »Business Fair Play 2011«. Prejemniki nagrad so poljska podjetja različnih velikosti iz različnih gospodarskih panog, ki ob ohranitvi visokih etičnih standardov uspešno poslujejo na domačem in deloma tudi tujih trgih ter investirajo v trajnostni razvoj in človeški kapital.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj