Privlačnost Poljske kot destinacije za tuje investicije

Privlačnost Poljske kot destinacije za tuje investicije

29. 06. 2012

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 11. 6. 2012, Avtor: Mag. Tatjana Pirc (e-mail: tatjana.pirc@gov.si), Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi

Lani je Poljska na lestvici AT Kearney napredovala z dvajsetega na šesto najprivlačnejših lokacij za tuje neposredne investicije (TNI) na svetu, med državami srednje in vzhodne Evrope se nahaja na prvem mestu.

Hkrati je opaziti trend, da se Poljska vzporedno s krepitvijo globalne konkurenčnosti in tehnološke razvitosti svojih podjetij uveljavlja kot pomemben investitor v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. V primerjavi z Budimpešto in Prago je najem poslovnih prostorov v Varšavi cenovno sorazmerno ugoden, o čemer priča tudi naraščajoče število BPO (business process outsourcing) centrov na Poljskem.

Trenutno je največ tujih investicij usmerjenih v proizvodnjo avtomobilskih komponent ter gospodinjskih aparatov in elektronike. Sledi področje poslovnih storitev (»business process outsourcing«; finančne storitve, marketing, računalništvo), kjer čedalje več globalnih podjetij, npr. HP in IBM, odpira regionalne oz. svoje evropske centre prav na Poljskem. V zadnjem obdobju je zaznati pomemben premik, saj konkurenčno prednost države kot destinacijo za NTI ne predstavlja več zgolj cenovno ugodna, temveč predvsem visoko kvalificirana lokalna delovna sila.

Tuji investitorji lahko koristijo različne investicijske spodbude, ki so zagotovljene s strani državnih in lokalnih oblasti ter dostopne v obliki oprostitve davka od dohodkov pravnih oseb. Višina investicijskih spodbud je odvisna od začetne investicije ter od števila novo ustvarjenih delovnih mest. V primeru, da se zemljišče, ki ga izbere investitor, nahaja v eni od 14 posebnih gospodarskih con, so tuji investitorji deležni davčnih olajšav ( oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb za nabavo novih tehnologij; možnost oprostitve oz. znižanja davka na nepremičnine) ter državnih finančnih pomoči za ustvarjanje novih delovnih mest.

Poljska agencija za promocijo tujih investicij (PalilZ) zainteresiranim tujim podjetjem nudi brezplačno pomoč pri iskanju ustrezne lokacije za izvedbo investicijskih projektov ter pri iskanju dobaviteljev, pomaga pri vzpostavljanju stikov s centralnimi in lokalnimi oblastmi ter jih informira o pravnem in gospodarskem okolju na Poljskem.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj