Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja - poslovni prostor v poslovnem objektu v Kopru

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja - poslovni prostor v poslovnem objektu v Kopru

16. 02. 2021

Objavljeno: Mestna občina Koper, 28. 1. 2021, www.koper.si

Mestna občina Koper objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja - poslovni prostor v poslovnem objektu v Kopru, na naslovu: Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), v II. nadstropju, polovica pisarne št. 206 v izmeri  11,00 m2, za najnižjo ponudbeno, izhodiščno najemnino 100,00 € mesečno.

Prostor se oddaja za pisarniško dejavnost.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje pet (5) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnih prostorov je določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo pisne izjave o interesu je potrebno oddati do 17. 2. 2021, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne  občine Koper na telefonski številki: (05) 6646-375 (ga. Jana Živec).

Več: Več o nameri o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj