Javni razpis za oddajo nepremičnin - poslovnih prostorov v Mestni občini Koper v najem z javnim zbiranjem ponudb - Kavarna Loggia

Javni razpis za oddajo nepremičnin - poslovnih prostorov v Mestni občini Koper v najem z javnim zbiranjem ponudb - Kavarna Loggia

16. 02. 2021

Objavljeno: Mestna občina Koper, 5. 2. 2021, www.koper.si

Predmet razpisa: Mestna občina Koper v najem ponuja neopremljen poslovni prostor na naslovu Titov trg 1, Kavarna Loggia, v izmeri 317,66 m2 poslovne površine. Poslovni prostor je v pritličju stavbe stoječe na parceli št. 145/3 in 145/2, obe k.o. Koper (ID znak 2605-145/3-0 in del 2605-145/2-0), in se oddaja za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 2.727,80 evra.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, in neopremljen. Obnovljeni so sistem ogrevanja in prezračevanja prostora, električna napeljava in kanalizacija.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2021, do 12. ure.

Ponudniki do dolžni v roku za oddajo ponudb vplačati varščino.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj