Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora "Mestna kavarna" v najem - Občina Piran

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora "Mestna kavarna" v najem - Občina Piran

16. 02. 2021

Objavljeno: Občina Piran, 2. 2. 2021, www.piran.si

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor za opravljanje dejavnosti mestne kavarne s kulturnim programom, na naslovu: Tartinijev trg 3 v Piranu, ID dela stavbe: 2630-117-2, parc. št. parc. št. 760, k. o. 2630 Piran, ki v naravi predstavlja pritlični poslovni prostor v izmeri 147,75 m2.

Predmet oddaje je tudi zunanja terasa v izmeri 105,00 m2.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor znaša 2.630,00 EUR mesečno.

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljšo vsebino ponudbe.

Več

Razpisnik: Občina Piran

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23. 2. 2021, do 9.00 ure.

Ponudniki morajo vplačati varščino v roku za oddajo ponudb.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javni dražbi in nepremičnini ter ogledu na kraju samem je mogoče dobiti na telefonski številki Urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran (05) 671 03 51 v času uradnih ur (ponedeljek in petek: od 8.00 do 12.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure).

Ogled nepremičnine bo možen v torek, 16. 2. 2021, ob 10.00 uri. Zbirno mesto je pred Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj