Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2021

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Središče ob Dravi v letu 2021

16. 02. 2021

Objavljeno: Občina Središče ob Dravi, 3. 2. 2021, www.sredisce-ob-dravi.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Središče ob Dravi.

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Središče ob Dravi.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu:

  • podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini Središče ob Dravi ali investirajo na območju občine Središče ob Dravi
  • fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 17.000,00 €, in sicer po posameznih ukrepih:

  1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 8.000,00 €
  2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 6.000,00 €
  3. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva - 1.000,00 €
  4. spodbujanje prijav podjetij na razpise - 1.000,00 €
  5. spodbujanje projektov inovacij - 1.000,00 €

Razpisnik: Občina Središče ob Dravi

Rok: Rok oddaje vlog za prvo odpiranje je 31. 5. 2021 (ta dan morajo biti najpozneje oddane na pošti s priporočeno pošiljko). Rok oddaje vlog drugo odpiranje je 30. 9. 2021 oz. v kolikor se sredstva porabijo na prvem odpiranju se objavi obvestilo o zaprtju razpisa.

Dodatne informacije: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, Kontaktna oseba: Jelka Zidarič Trstenjak, Tel: (02) 74166-12, e-pošta: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Središče ob Dravi ter na spletni strani Občine Središče ob Dravi: www.sredisce-ob-dravi.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj