Vlada določila Predlog zakona o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij

Vlada določila Predlog zakona o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij

29. 06. 2012

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 27. 6. 2012, www.mgrt.gov.si

Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij ter ga bo poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem zakonodajnem postopku.

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije (ZSTNIIP) podjetij je Državni zbor Republike Slovenije sprejel dne 15. julija 2004. Sedanja ureditev je takšna, da ZSTNIIP izrecno določa, da je izvajalska institucija kot del podpornega okolja za podjetništvo pristojnega ministrstva, ki opravlja z zakonom določene naloge, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje neposredne investicije (JAPTI). Zato v obstoječi ureditvi ni pravne podlage za delovanje združene agencije, ki bo nastala s spojitvijo Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Javne agencije za tehnološki razvoj RS (TIA) in Slovenske turistične organizacije (STO).

Predlagana sprememba in dopolnitev je namreč povezana z odločitvijo predlagatelja, da se vsebinsko in organizacijsko preoblikuje institucije, ki izvajajo ukrepe pristojnega ministrstva na področju pospeševanja konkurenčnosti, raziskav in tehnološkega razvoja, podjetništva in inovativnosti, turizma ter internacionalizacije gospodarstva. Ta odločitev je narekovala nujnost, da se odpravi podvajanje pri delu teh institucij in optimizira njihovo delo, združi izvajanje sorodnih dejavnosti, zagotovi večjo transparentnost delovanja ter omogoči tesnejše vsebinsko povezovanje delovnih procesov, kar se bo odrazilo tudi na znižanju stroškov delovanja.

Namen združitve izvajalskih institucij JAPTI, TIA in STO v novo agencijo, je povečati učinkovitost promocije in zagotoviti učinkovito podporo in spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti. Za podjetja bo to pomenilo vzpostavitev enotne točke za pridobivanje informacij na nacionalni ravni.

Določbe veljavnega zakona bodo spremenjene tako, da organi agencije, ki bo med drugim pristojna za tuje neposredne investicije in internacionalizacijo podjetij, ne bodo več izrecno poimenovani. To bo omogočalo, da bodo organi nove agencije, njihovo imenovanje in sestava sveta, določeni v ustanovitvenem aktu nove agencije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj