Projekt »Travors 2«

Projekt »Travors 2«

26. 06. 2012

Vir in informacije: www.travors-2.eu/sl/

Trening veščin za svetovalce za zaposlovanje

Izsledki raziskav in delovne prakse kažejo, da so veščine svetovalcev za zaposlovanje odločilne za uspešen rezultat zaposlovanja. V okviru projekta »Travors 2« so razvili trening veščin za svetovalce za zaposlovanje invalidov za katerega je značilna fleksibilna struktura – izbor  modulov, ki so pomembni za učinkovito zaposlitev in ocenjevanje dela in potrditev usposobljenosti strokovnega delavca.

Za verificiranje veščin so v projektu »Travors 2« razvili Evropski certifikat za strokovne delavce na področju zaposlovanja invalidov (EPC), ki ponuja praktično usmerjeno usposabljanje in potrditev usposobljenosti za strokovnjake, vključene v programe reintegracije invalidov.

Certifikat je bil razvit v okviru partnerstva projekta 2Travors 2«, ki ga sestavljajo partnerji  iz Velike Britanije, Češke, Litve, Slovenije in Turčije in  je financiran na osnovi programa Evropske komisije Leonardo da Vinci – prenos inovacij.  EPC temelji na naslednjih načelih:

  • učinkovit, preverjen trening veščin; ponudniki EPC uporabljajo model, ki je usmerjen v izboljšanje sposobnosti strokovnih delavcev pri nudenju pomoči invalidom za pridobitev in ohranitev zaposlitve,
  • analiza učnih potreb: trening je osredotočen na (posebne) točno določene potrebe udeležencev,
  • struktura programa usposabljanja po modulih za različne učne vsebine; certifikat se lahko podeli tudi za posamezne module,
  • ocenjevanje strokovnih delavcev pri delu: vsaka enota (učna vsebina) temelji na izboljšanju učinkovitosti in etičnosti v okviru visokih standardov in
  • enotni standard vseh sodelujočih držav.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.travors-2.eu/sl/. Dodatne informacije dobite tudi pri mag. Zdenki Wltavsky, (e-mail: zdenka.wltavsky@ir-rs.si) na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj