Objavljen razpis za podelitev priznanj RS za poslovno odličnost

Objavljen razpis za podelitev priznanj RS za poslovno odličnost

02. 02. 2021

Vir in informacije: STA, 29. 1. 2021, www.sta.si

Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost je v Uradnem listu RS objavil javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2021. Sodelovanje na razpisu je za podjetja in druge organizacije brezplačno, na njem pa lahko pridobijo mednarodno veljavne certifikate odličnosti EFQM.

Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom večjo moč pri konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja, če od 1000 možnih dosežejo vsaj 300 točk. Certifikate, ki so veljavni tri leta, bo izdala javna agencija SPIRIT Slovenija.

K prijavi so vabljeni slovenska podjetja in javne inštitucije v štirih kategorijah: organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju, organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Prijave potekajo prek spletnega naslova: podlicnost@spiritslovenia.si, kamor morajo podjetja do 31. marca 2021 poslati namero o sodelovanju ter izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Spirit prijavitelju potrdi prijavo in mu v petih delovnih dneh omogoči dostop do ocenjevalne platforme. Prijavitelji morajo nato zahtevane informacije v platformo vnesti do 18. junija, nakar se začne proces ocenjevanja.

Sodelovanje je za prijavitelje brezplačno, razen če od sodelovanja odstopijo; v tem primeru morajo poravnati strošek nakupa licence v višini 500 evrov ter sorazmerni del nastalih stroškov glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.

Odbor za priznanja bo o nagrajencih predvidoma odločal oktobra letos, slavnostna podelitev priznanj pa bo januarja prihodnje leto.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj