Javno zbiranje ponudb za oddajo kuhinje, restavracije in kavarne na gradu Rajhenburg

Javno zbiranje ponudb za oddajo kuhinje, restavracije in kavarne na gradu Rajhenburg

26. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Datum: 22. 6. 2012, Št. 47, Stran: 1148

Predmet razpisa: Ime gostinskega lokala je Kavarna grad Rajhenburg in Gostilna grad Rajhenburg.

Najemnik mora ob ponudbi oddati tudi vsebinsko vizijo, pri tem pa upoštevati celovito vsebinsko zasnovo na gradu Rajhenburg, in sicer pri načrtovanju ponudbe in pri drugih programskih aktivnostih. V ponudbi naj prevladujejo lokalne in regionalne jedi, ustrezna živila in živilski proizvodi lokalnih pridelovalcev, živila z zaščitenim geografskim poreklom in ekološko pridelana živila. Gostinski lokal mora biti priložnost za promocijo regionalnih blagovnih znamk s področja gastronomije in regionalne gastronomske dediščine. Najemnik naj bo sposoben prilagajanja različnim ciljnim skupinam in oblikovanja ponudbe glede na tematike stalnih in občasnih razstav ter spremljevalnih dejavnosti.

Dejavnost gostinskega lokala se mora razvijati v sodelovanju z ostalimi dejavnostmi na gradu Rajhenburg, kar najemnik usklajuje z upravljavcem. Najemnik je dolžan konstruktivno in aktivno sodelovati z upravljavcem in najemniki, kar pomeni, da svoje dejavnosti usklajuje tako vsebinsko kot terminsko (npr. lokal mora biti odprt v skladu s potrebami muzeja – tudi muzej sodeluje z lokalom). Najemnik je dolžan v lokalu promovirati dejavnosti ostalih.

Pogoji za sodelovanje: Najemnik mora biti pravna oseba, registrirana za gostinsko dejavnost.

Razpisnik: Kulturni dom Krško, Občina Krško

Rok: Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 2012.

Dodatne informacije: Podrobne informacije prejmete pri Alenki Černelič Krošelj, Tel: (07) 49-21-099, 051/475-675, e-pošta: alenka.cernelic.kroselj@mestnimuzejkrsko.si.

Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na spletnih straneh Kulturnega doma Krško: www.kd-krsko.si in Občine Krško: www.krsko.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012047.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj