Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

02. 02. 2021

4 1
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 29. 1. 2021, www.gov.si

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 22. seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Z zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev. Hkrati zakon ureja tudi izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2018/1212 z dne 3. septembra 2018 o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic.

Novela zakona razširja omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitev statusa družbenika tudi na fizične in pravne osebe iz druge države članice ali tretje države. Dopolnjuje se nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register. Z novelo zakona se definicija subjektov javnega interesa usklajuje z definicijo po Zakonu o revidiranju. Določajo se izjeme glede revizijske komisije za nekatere manjše, sistemsko manj pomembne družbe, ki so postale subjekt javnega interesa. Novela zakona odpravlja tudi nekatere manjše nedoslednosti veljavnega ZGD-1 in prenavlja določene veljavne prekrške, nekaj pa se jih določa na novo.

V zakonu se med drugim določa pravica delniške družbe, da izve, kdo so njeni delničarji, obvezno oblikovanje politike prejemkov direktorjev in poročila o politiki prejemkov, obvezno soglasje nadzornega sveta ali upravnega odbora k bistvenim poslom s povezanimi strankami ter dolžnost javne objave teh poslov za javne delniške družbe. Zakon vsebuje tudi omejitev ustanavljanja za tuje pravne in fizične osebe, obvezen vpis poslovnega in elektronskega naslova družbe v register zaradi lažjega vročanja oziroma stika z odgovorno osebo pravne osebe ter lažje sporazumevanje poslovodstva s tujimi delavci.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj