Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Južna Primorska za šolsko/študijsko leto 2012/2013

19. 06. 2012

Objavljeno: www.rrc-kp.si/sl/za-studente-in-dijake/stipendijska-shema.html, 30. 3. 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2012/2013. Delodajalci z vlogo oddajo potrebe po štipendistih.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov:

  • sredstva Evropskega socialnega sklada (50 % dodeljene kadrovske štipendije)
  • sredstva občin (10 %)
  • sredstva delodajalcev (40 %)

Pogoji za sodelovanje: Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci ki so:

  • pravne osebe zasebnega prava,
  • fizične osebe,
  • javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, in ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije.

Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 - javni poziv«.

Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS, vlogo oddajo le v primeru novih potreb po štipendistih.

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske

Rok: Rok za oddajo vlog je 25. julij 2012.

Dodatne informacije: Tamara Ristić, Tel: (05) 66 37 586, E-mail: tamara.ristic@rrc-kp.si in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Tel: (05) 7344 362, E-mail: info@ora.si. Dodatne informacije in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani: www.rrc-kp.si/rss.

Več: www.rrc-kp.si/rss

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj