Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2021

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2021

26. 01. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Žalec, 18. 1. 2021, www.ra-savinja.si

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih »de minimis« za naslednje ukrepe:

  • UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev; 
  • UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;
  • UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;
  • UKREP 5: Pomoč pri trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • mikro podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež podjetja na območju Občine Žalec in imajo v celoti izpolnjene vse obveznosti iz davkov in prispevkov;
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žalec, kadar gre za samozaposlitev;
  • mikro podjetja in fizične osebe (sobodajalci), ki so lastniki nepremičnin v občini Žalec, kadar gre za ukrep 4,
  • mikro in mala podjetja, vključno s samostojnimi podjetniki in zadrugami, ki imajo sedež v Občini Žalec, registrirana za področje turizma, kadar gre za ukrep 5.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 80.000 EUR.

Okvirna razdelitev po ukrepih je:

- UKREP 1: 10.000 EUR

- UKREP 3: 10.000 EUR

- UKREP 4: 40.000 EUR

  • 20.000 EUR za območje mesta Žalec
  • 20.000 EUR za preostali del Občine Žalec

- UKREP 5: 20.000 EUR

V kolikor za posamezen ukrep sredstva ne bodo porabljena, se lahko s sklepom župana prerazporedijo.

Razpisnik: Občina Žalec

Rok: Roki za prijavo:

Ukrep

Rok za prijavo

UKREP 1, 3, 5

 

1. rok: 1. 3. 2021

2. rok: 30. 6. 2021

3. rok: 1. 9. 2021

UKREP 4

1. rok: 1. 3. 2021

2. rok: 30. 6. 2021

3. rok: 1. 11. 2021

Razpisan drugi ali tretji rok velja samo v primeru, da v prvem roku ne bodo porabljena razpisana sredstva.

Dodatne informacije: Dodatne informacije za posamezne ukrepe lahko pridobite pri naslednjih kontaktnih osebah:

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Žalec: www.zalec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj