Javno povabilo - »Zelena delovna mesta«

Javno povabilo - »Zelena delovna mesta«

26. 01. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 20. 1. 2021, www.ess.gov.si

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za:

  • polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
  • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delodajalec je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi programa Zelena delovna mesta.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. S tem se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji ter tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb. Spodbude za zaposlitev lahko prispevajo k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami prispeva k ciljem zmanjševanja števila registrirano brezposelnih oseb.

Kot področja z največjim potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih se ocenjujejo (Umanotera, 2013) gozdno-lesna veriga, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti ter trajnostni turizem.

S spodbujanjem zaposlovanja na zelenih delovnih mestih želimo povečati človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. Okrepiti želimo kadrovske moči v zelenem gospodarstvu, varovanju okolja in narave ter drugih trajnostnih aktivnostih. Obenem želimo z javnim povabilom povečati ozaveščenost vseh deležnikov in doseči sinergijske učinke z drugimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja.

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev na zelenih delovnih mestih okvirno 190 brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas, kar bo prispevalo k zmanjševanju brezposelnosti in povečanju zaposlenosti.

Zaposlitve morajo biti sklenjene za nedoločen čas.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 20. 1. 2021 od 12.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (oziroma najdlje do 30. 6. 2021 do 23.59 ure). Morebitno obvestilo o predčasnem zaprtju povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije pisno prek e-naslova: mojca.ulaga@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v 5 dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Finančne spodbude/Razpisi/Aktualni razpisi in povabila).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj