Na kaj morajo paziti podjetja zaradi uveljavitve ZUJF

Na kaj morajo paziti podjetja zaradi uveljavitve ZUJF

05. 06. 2012

Objavljeno: Finance, 1. 6. 2012, www.finance.si, Avtor: Janez Tomažič

Zaradi uveljavitve ZUJF morajo biti pozorna predvsem podjetja, ki najemajo študente

Zaradi uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) morajo biti pozorna predvsem podjetja, ki najemajo študente. Študentsko delo se je podražilo za desetino, odlog plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje pa ni več mogoč. Večina določb, denimo višje obdavčitve dividend, obresti plovil in motornih vozil, bo začela veljati prihodnje leto.

Zaradi uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ bodite pozorni na podražitev študentskega dela. Koncesijska dajatev za študentsko delo se je namreč s 14 dvignila na 25 odstotkov. Vse račune, izdane od uveljavitve zakona (tudi če je bilo delo opravljeno maja), morajo študentski servisi obračunati po novi zakonodaji.

Konec odlogov zdravstvenih prispevkov

Z uveljavitvijo ZUJF pravne in fizične osebe ne bodo več mogle dajati ZZZS novih vlog za odpis, obročno plačilo ali odlog plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsi postopki v zvezi z odpisom, obročnim plačilom in odlogom plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bodo z dnem uveljavitve ZUJF že v teku, se bodo končali po zdaj še veljavnem pravilniku, torej ne bo noben izmed tekočih postopkov ustavljen, temveč bodo obravnavani enako kot doslej. Taki zahtevki, ki bodo vloženi od dne uveljavitve ZUJF, pa bodo zavrženi.

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

S tem davkom se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob prodaji štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi (stroški so odšteti). Stopnje davka so od pet do 25 odstotkov, odvisno od časa, ki je minil od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje.

Napoved za odmero tega davka mora zavezanec predložiti na obrazcu za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji. Če je bilo zemljišče pridobljeno pred 1. junijem letos, se kot vrednost zemljišča ob pridobitvi šteje posplošena tržna vrednost, določena na 1. junija 2012 s sistemom množičnega vrednotenja, lahko pa davčni zavezanec dokazuje vrednost zemljišča z listino o pridobitvi zemljišča. Za leto 2012 se davčna obveznost zmanjša za 50 odstotkov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj