Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na Prešernovi 8 v Velenju

Javna dražba za prodajo poslovnega prostora na Prešernovi 8 v Velenju

05. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 1. 6. 2012, Stran: 1199

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu: Prešernova 8 v Velenju. Poslovni prostor, v izmeri 541,50 m2, se nahaja v pritličju poslovne stavbe. Poslovni prostor se uporablja za potrebe knjižnice in mladinske dejavnosti. Stavba se nahaja v neposredni bližini sodišča in večjega parkirišča. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki bo prostor izpraznil do 1. 9. 2012. Poslovni prostor je prost vseh drugih bremen.

Izklicna cena znaša 540.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki, fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila v ponedeljek, 18. 6. 2012, na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sobi št. 305/III, z začetkom ob 13. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledom poslovnega prostora lahko interesenti dobijo pri Bojanu Čampi, Tel: 041/635-206, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj