Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Mestna občina Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem - Mestna občina Maribor

05. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 1. 6. 2012, Stran: 1198

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so štirje nezasedeni in dva še z najemnikom zasedena poslovna prostora v Mariboru, in sicer:

1. Koroška cesta 10, v skupni izmeri 19,55 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 9.30 do 9.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 136,83 EUR,
 • varščina: 821,00 EUR,

2. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri 93,22 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 10. do 10.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 1.175,22 EUR,
 • varščina: 7.051,34 EUR,

3. Slovenska ulica 15, v skupni izmeri 23,69 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 11.30 do 11.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 214,32 EUR,
 • varščina: 1.285,92 EUR,

4. Strossmayerjeva ulica 13, v skupni izmeri 81,00 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 9. do 9.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 583,23 EUR,
 • varščina: 3.499,36 EUR,

5. Vetrinjska ulica 11, v skupni izmeri 189,59 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 10.30 do 10.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 1.700,96 EUR,
 • varščina: 10.205,76 EUR,

6. Vetrinjska ulica 17, v skupni izmeri 28,80 m2, ulični;

 • dejavnost: zlatarstvo,
 • ogled poslovnega prostora bo dne 11. 6. 2012, od 11. do 11.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina znaša 406,83 EUR,
 • varščina: 2.441,00 EUR,
 • zaseden z najemnikom v odpovednem roku do 30. 6. 2012, ki ponuja v odkup po meri izdelano opremo za opravljanje razpisane dejavnosti.

Vsi poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let kot zaključene celote in izključno za opravljanje navedenih dejavnosti. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za nadaljnjih pet let.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, dne 20. 6. 2012, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 15. 6. 2012, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 220-14-10 ali 220-14-05.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika

Javni razpisi.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj