Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 na področju gospodarstva v občini Piran za leto 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 na področju gospodarstva v občini Piran za leto 2020

19. 01. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Piran, 12. 1. 2021, www.piran.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran v skupni višini 160.000 EUR in sicer z naslednjimi ukrepi:

  1. subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev - v višini 100.000 EUR in
  2. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov - v višini 60.000 EUR.

Namen razpisa: Namen ukrepov iz javnega razpisa je dodelitev izredne finančne pomoči za blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v obdobjih epidemij nalezljive bolezni COVID-19, razglašenih z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 19/20, 68/20), Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20) in morebitnimi poznejšimi akti vlade Republike Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Piran

Rok: Rok za oddajo vloge je 1. 2. 2021, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pridobijo v času uradnih ur Občine Piran, Tel: (05) 671 03 31 (tajništvo Urada za gospodarstvo in turizem) in (05) 671 03 44 (Milena Godnič).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Piran: www.piran.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj