Javno povabilo za »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«

Javno povabilo za »Vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij v dogodke za podjetnike podjetij«

19. 01. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 18. 1. 2021, www.spiritslovenia.si

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je spodbuditi podporne institucije na področju spodbujanja podjetništva (v nadaljevanju: deležniki), da v okviru lastnih dogodkov promovirajo prenos lastništva podjetja na naslednike, z namenom ozaveščanja trenutnih lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva. V okviru promocije morajo deležniki v predstavitev vključiti pomen pravočasne priprave na prenos lastništva ter ključne informacije, pomembne za različne oblike prenosa lastništva (npr. za prodajo ali prenos podjetja na naslednjo generacijo ali notranji odkup podjetij).

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izvedba strokovnega predavanja v okviru lastnih dogodkov izbranih deležnikov, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Pogoji za izvedbo:

Vsako strokovno predavanje mora trajati najmanj 45 minut in mora vsebovati vključevati:

 1. predstavitev pomena prenosa lastništva z vidika kontinuiranega izvajanja poslovne dejavnosti, ohranjanja delovnih mest in širitve poslovanja;
 2. predstavitev različnih možnosti ohranjanja kontinuitete poslovanja podjetij, ko lastnik ne more ali ne želi več izvajati aktivnosti;
 3. predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v družinskih podjetjih;
 4. predstavitev temeljnih elementov, pomembnih pri prenosu lastništva v primeru, ko ni naslednikov znotraj družin; predstavitev osnovnih korakov prodaje podjetja in osnovnih korakov notranjega odkupa podjetja;
 5. prikaz dobrih praks pri
  • prenosu lastništva v podjetjih;
  • prodaji MSP;
  • delavskem oz. managerskem odkupu podjetja;
 6. predstavitev/napoved ukrepov in podpore države pri prenosu lastništva;

Drugi pogoji izvedbe javnega naročila:

 • strokovnjaki, ki bodo izvajali predavanje, se morajo udeležiti usposabljanja naročnika, ki bo organizirano 5.2.2021 on line. Strokovnjaki/udeleženci morajo v okviru predavanj podati osnovne informacije in vsebine, ki jih naročnik predstavi na usposabljanju.
 • Strokovno predavanje mora biti vključeno v dogodke deležnikov, ki se jih bo udeležilo vsaj 20 slovenskih podjetnikov.
 • Izbrani ponudnik zagotovi prostore in vso tehnično infrastrukturo za izvedbo predavanja in predstavitev dobrih praks, informiranost zainteresirane javnosti o poteku predavanj in poročila o dogodkih v lokalnih medijih;
 • V kolikor ponudbo odda članska organizacija, mora biti dogodek/delavnica odprta za vse podjetnike in ne samo za člane in se bodo dogodka dejansko udeležili tudi nečlani; V kolikor ima dogodek/delavnica ponudnika predvideno kotizacijo, mora biti kotizacija za vse udeležence enaka (za člane in nečlane);

O izvajanju vseh aktivnosti, vezanih na pripravo in izvedbo dogodka/predavanja s predstavitvami dobrih praks so ponudniki dolžni obveščati naročnika ter pri vseh aktivnostih navajati ime in logotip naročnika ter financerja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Prav tako mora ponudnik v pisni korespondenci z javnostjo posebej podati navedbo, da delavnice organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Časovni okvir:

Podporne institucije same definirajo termin in lokacije lastnih dogodkov, v katere bodo vključile strokovno predavanje in izmenjave dobrih praks s področja prenosa lastništva v podjetjih, ki jih bo podprl naročnik. Podprti bodo dogodki, ki bodo organizirani in zaključeni do vključno 22. novembra 2021.

Ciljna skupina:

Ciljna skupina - udeleženci na dogodkih:

Samostojni podjetniki in lastniki mikro, malih in srednjih podjetij (MSP), med njimi tudi družinski podjetniki prve, druge in tretje generacije iz cele Slovenije ter nasledniki (potencialni in obstoječi - tisti, ki so v zadnjih dveh letih od datuma objave javnega povabila prevzeli podjetje).

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v javnem povabilu.

Vrednost razpisa: V okviru posameznega dogodka bo naročnik izbranemu ponudniku za izvedbo posameznega predavanja namenil partnerski vložek:

 • za vsako fizično izvedeno predavanje 580 eur brez DDV.
 • za vsako virtualno izvedeno predavanje 340 eur brez DDV.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za prijavo je 29. 1. 2020, do 12.00 ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj