Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva

29. 05. 2012

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 24. 5. 2012, www.mgrt.gov.si

Vlada RS se je na redni seji seznanila s Paketom ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki vsebuje ukrepe, ki imajo neposreden učinek na gospodarstvo. Vlada je zadolžila ministrstva, da potrebne ukrepe izvedejo do vključno julija 2012.

Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva opredeljuje ključne ukrepe na štirih področjih:

  • izboljšanje poslovnega okolja s spremembo Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; s spremembo zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem; z zakonodajnimi ukrepi na področju kmetijskih zemljišč; s spremembo Zakona o preprečitvi zamud pri plačilih – izvršnica, spremembo Obrtnega zakona; spremembo Zakona o graditvi objektov in spremembo zakona in s sprejetjem podzakonskih aktov v okviru Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje naložb gospodarskih družb;
  • finančne spodbude za področje investicij, krepitve človeških virov in učinkovite rabe energije, s katerimi bodo podprti perspektivni projekti podjetij za nadaljevanje rasti in razvoja;
  • Akcijski načrt za mala podjetja je tisti sklop ukrepov, ki celovito gradijo spodbudno okolje za mikro, mala in srednje velika podjetja;
  • področje krepitve javne uprave in pravosodnega sistema – povezane in preoblikovane agencije, ki upravljajo s premoženjem države, bodo pomemben korak k učinkovitejšemu upravljanju podjetij v popolni ali delni lasti države.

Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj