Javni razpis Eurostars, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021

Javni razpis Eurostars, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021

19. 01. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 15. 1. 2021, Stran: 34

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2021 (4. februar), je v letu 2021 predvidenih 300.000,00 EUR, v letu 2022 pa 500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2022, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta, predvidoma pa 500.000,00 EUR v letu 2023 in 300.000,00 EUR v letu 2024.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 4. februar 2021. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Več: Več o pogojih najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj