Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji PONI LUR (2. skupina)

Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji PONI LUR (2. skupina)

12. 01. 2021

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), https://rralur.si/

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z dnem 5. 1. 2021 objavlja drugi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci* programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta  zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 3. 2021.

Pogoji za vključitev:

 • Poslovna ideja.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin LUR.
 • Kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
 • Kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države.
 • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Osrednjeslovenski regiji.
 • Izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA LUR.

Rok za prijavo na javni razpis je 29. januar 2021.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

 • prijavni obrazec,
 • europass življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • izpis obdobij zavarovanj v RS iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ-u: vlogo za izpis obdobij zavarovanj najdete tukaj),
 • fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Pri prijavi sledite naslednjim korakom:

 • Natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI LUR - 2. skupina.
 • Izpolnite Prijavni obrazec - 2 skupina.
 • V informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI LUR (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 • Natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa - ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1).

Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta in prijave na razpis, ki bo potekala v četrtek, 21. 1. 2021, ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru podaljšanja ukrepov preko video-povezave Zoom. Prijava na informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 25. 1. 2021 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 306 19 02 oz. elektronski pošti info@rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj