Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice v letu 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vodice v letu 2021

12. 01. 2021

Objavljeno: Občina Vodice, 24. 12. 2020, www.vodice.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz proračuna Občine Vodice skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice.

V letu 2021 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Namen razpisa: Sredstva za ukrep 1 (Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije, ki so bile izvedene v letu uveljavljana pomoči - razširitev dejavnosti mora biti izvedena v tekočem letu.

Namen ukrepa 2 (Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina finančnih sredstev znaša 4.000,00 EUR, in sicer za ukrep 1 (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) v višini 2.000,00 EUR za ukrep 2 (spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) pa v višini 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Vodice

Rok: Rok za oddajo vlog je 8. 10. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo v sprejemni pisarni Občine Vodice, preko elektronske pošte: obcina@vodice.si ali v času uradnih ur Občine Vodice na telefonski številki: (01) 833-26-12 (Kristina Božič).

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v času uradnih ur Občine Vodice v sprejemni pisarni Občine Vodice na naslovu: Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj