Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 malim podjetnikom v občini Kočevje za leto 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 malim podjetnikom v občini Kočevje za leto 2021

12. 01. 2021

Objavljeno: Občina Kočevje, 8. 1. 2021, www.kocevje.si

Predmet razpisa: Občina Kočevje razpisuje nepovratna finančna sredstva za blaženje posledic epidemije Covid-19 malim podjetnikom v občini Kočevje za naslednja ukrepa:

  1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19
  2. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19

Več

Pogoji za sodelovanje: Do pomoči po tem razpisu so upravičene pravne osebe:

  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS);
  • zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo);
  • društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.

Pomoč po tem javnem razpisu se lahko dodeli upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju občine Kočevje, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 30.000,00 EUR, in sicer za ukrep:

  1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19: 15.000,00
  2. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19: 15.000,00

Razpisnik: Občina Kočevje

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 1. 3. 2021.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pošljete vprašanja na e-naslov: sonja.movrin@kocevje.si ali pokličete na telefonsko številko: (01) 89 38 223 (Sonja Movrin).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj