Javni razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

Javni razpis za ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

29. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 25. 5. 2012, Stran: 1078

Predmet razpisa: Predmet podpore je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki prispeva k izpolnjevanju cilja varovanja in ohranjanja ribolovnih virov.

Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 1198/2006/ES doseže:

a) z razrezom ribiških plovil ali

b) s prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova.

Do podpore so upravičeni lastniki ali solastniki tistih ribiških plovil, s katerimi so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na ta ukrep izvajali morski gospodarski ribolov z ribolovnimi orodji, za katere so bili določeni ukrepi prilagajanja ribolovnega napora v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora (v nadaljevanju: NPRN), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 15. decem­bra 2011.

To so plovila, ki uporabljajo naslednja ribolovna orodja:

  • zaporne plavarice (PS),
  • pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil (PTM),
  • stoječe zabodne mreže (GNS),
  • trislojne mreže (GTR),
  • pridnene vlečne mreže s širilkami (OTB).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča, fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Več

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 2.235.372,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do vključno dneva objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za ta javni razpis, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si ali preko spletnega foruma ARSKTRP in MKO, kjer bodo objavljeni tudi odgovori ter na spletnih straneh: www.arsktrp.gov.si in www.MKO.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh ministrstva: www.MKO.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj